З кожним днем знання англійської мови стає все більш затребуваним в сучасному світі, що йде по шляху інтеграції. Володіння іноземною мовою є тепер непорушною вимогою при прийомі на престижну роботу і просування по кар’єрних сходах. Між тим, знань отриманих у школі або інституті не завжди виявляється достатньо для розвитку усвідомленого, міцного мовного навику.

Більшість з тих, хто хоче оволодіти іноземною мовою, не мають можливості спілкуватися з його природними носіями. Оплачувати репетиторів не кожному з нас по кишені. За відсутністю практики мовної навик втрачається, знання сходять на немає. Для того щоб мова не забувався, необхідно щоб англійська мова була постійно на слуху. Саме завдяки цій умові багато людей, які опинилися за кордоном, освоюють мову чужої країни за дуже короткі терміни. Для тих же, хто не має можливості проживати в країні мови, що вивчається, гарною підмогою в його вивченні є аудіокниги.

Аудіокниги являють собою синтез написаного і вимовленого тексту. Слухач одночасно стежить за текстом на екрані і слухає, як читає цей текст диктор. Твердо встановлено, що прослуховування аудіокниг, начитаних професійними дикторами, спільно з паралельним читанням тексту полегшує вивчення мови. Різними дослідженнями британських і американських вчених доведено, що подібний метод викладання навчального матеріалу скорочує до 30% часу, необхідного для запам’ятовування нових слів. Цьому сприяють різні фактори, найбільш значущим з яких є синхронна робота лівого (що відповідає переважно за декодування зорових сигналів) і правого (фокусирующегося на сприйнятті аналогічних за змістом звуків, пауз, наголосів тощо) півкуль мозку. Це дозволяє збільшувати сприйманий обсяг знань і служить допоміжним прийомом тренування мовленнєвої пам’яті.

Таким чином, аудіокниги надають можливість розширення словникового запасу слухача, полегшують розуміння як усного, так і писемного мовлення. Вони можуть служити знаряддям для досягнення прогресу в області вимови і дикції. Аудіокниги — це сильна, гнучка система, структура якої сприяє швидкому розумінню та засвоєнню інформації. Сьогодні все більше і більше викладачів усвідомлюють цінність впровадження аудіокниг в процес навчання.

Яких результатів можна очікувати від використання аудіокниг?

  • Аудіокниги підвищують якість мовного навику і грамотність. Вони формують словниковий запас, стимулюють уяву, підвищують швидкість читання. За допомогою аудіокниг можна ознайомитися з частотними структурами пропозиції, моделями вимови.
  • Аудіокниги сприяють підвищенню обсягу сприйнятої інформації за одиницю часу і розвивають любов до читання.
  • Аудіокниги вирівнюють можливості слухачів в аудиторії. Вони постачають нас додатковими, самими сучасними мовними виразами і зворотами, стимулюючи здатності розуміння, незалежно від індивідуальних здібностей. В результаті учні стають здатними до спільного навчання, з радістю беруть участь у спільних заходах, що протікають у дружній атмосфері.
  • Також аудіокниги сприяють розвитку вміння виділяти головне і виключати деталі, розвивають навички трансформації мовного та структурного оформлення пропозицій в бік нормативності, простоти і лаконічності.

Методика роботи з аудіокнигами

Для початку сконцентруйтеся на загальному розумінні тексту. Намагайтеся вловити його головну думку. Якщо ви не розумієте, про що йде мова, можна уточнити значення окремих слів у словнику.

Під час слухання концентруйтеся на точному вимові кожного слова.

Дотримуйтесь принципу «Краще трохи, але ретельно, ніж багато, але поверхово». Після того, як зрозумієте текст загалом, з метою поповнення активного словникового запасу, уточнюйте значення незрозумілих слів. Для цього виберіть який-небудь уривок і повністю переведіть його на російську мову. Ви дізнаєтесь багато нових слів: епітетів, синонімів вже відомих вам слів.

Займайтеся регулярно. Виділіть занять певний час і займайтеся кожен день. Пам’ятайте, що потроху, але часто — краще, ніж багато, але іноді.

Коли усний текст буде звучати для вас також ясно і зрозуміло, як текст російською мовою, переходите до пасивного слухання: за кермом автомобіля, виконуючи яку-небудь роботу, відпочиваючи. Чим більше часу ви витратите на це заняття, тим глибше й ефективніше буде ваше навчання.

Для того щоб перевести слова і вирази з пасивного запасу в активний, робіть наступне: читайте вголос, запам’ятовуйте синтаксичні конструкції, записуйте свою промову на аудіоносії, для того щоб порівняти свою вимову з вимовою диктора.

Аудіокниги — це один з ефективних засобів удосконалення володіння англійською мовою. Звичайно, процес навчання вимагатиме у вас сил і часу. Але мета, до якої ви прийдете в результаті, того коштує!