Кожен, хто вивчав англійську мову як іноземну, і вже тим більше той, хто вибрав собі професію викладання англійської мови в школі, ліцеї, гімназії або вузі, знає, що найбільшу складність для розмовляють російською мовою представляють «часів англійського дієслова. Дійсно, якщо будь-яка розмовляє російською мовою як рідною знає, що часів — три, то яке здивування повинні викликати англійські граматики, в яких стверджується, що в цій мові не три і не п’ять часів, а дванадцять. Однак зафіксоване в граматиках як факт наявність дванадцяти часів дуже рідко в кого викликає здивоване запитання: а які ж ще є в англійській мові часи, крім теперішнього, минулого і майбутнього? Спробуйте-но на нього відповісти! Не виходить? Можете не витрачати часу даремно. Тому що, крім названих трьох, інших часів немає і бути не може. Ні в одній мові світу (а їх налічується кілька тисяч) кількість дієслівних часів, виражених спеціальними граматичними формами, не перевищує «магічного» числа «три». Менше трьох може бути. Є мови тільки з двома формами часів (наприклад, «минуле»»непрошедшее»), є мови взагалі без дієслівних часів, але немає мов, де цих часів було би більше трьох.

Назва будь-якого з дванадцяти англійських часів починається з одного з трьох слів: Present, Past, Future. Є чотири види цього, чотири види минулого і чотири виду майбутнього, які відомі як Simple, Progressive, Perfect та Perfect Progressive. У російській мові аналогічна картина, тільки менше форм: одне справжнє (йду), два (йшов/прийшов) і два майбутніх (буду йти/прийду). Строго кажучи, якщо погодитися з тим, що в англійській мові 12 часів, то слід говорити як мінімум про п’ять часи в російській (насправді їх і того більше). Але ми чомусь цього не робимо. Чому? Та тому, що ми прекрасно розуміємо, що і йшов, і прийшов — форми минулого часу. Точно так само, як той, що говорить англійською мовою розуміє, що I work, I am working, I have worked і I have been working — всі форми теперішнього часу.

Складності, з якими стикаються вивчають англійську мову при оволодінні граматичними формами дієслова (не тільки з граматичною категорією часів, але і пасивним заставою), викликані тим, що в навчальній літературі немає чіткого теоретичного осмислення значень і функцій дієслівних форм, яке дозволяло б простим чином пояснити, в чому полягає їх призначення. Іншими словами, потрібно добре розуміти, навіщо взагалі в мові потрібні такі категорії, як час, вид, заставу, щоб дохідливо і просто пояснити принципи функціонування відповідних форм. Таке розуміння дає когнітивний підхід до мови як до системи подання знань.

У відповідності з цим підходом будь-яка граматична категорія служить для вираження і збереження в мові певного знання. Порівняно з лексиконом граматика — більш абстрактна система, тому представлені в ній знання є універсальними в тому сенсі, що вони важливі для нормального функціонування суспільства: неважливо, якою мовою спілкуються між собою члени суспільства. Це означає, що граматичні категорії, що мають у різних мовах різний вираз, змістовно мало чим відрізняються один від одного. Саме тому можливий переклад з однієї мови (наприклад, російського) на інший (наприклад, англійська).

Для чого ж потрібні категорії часу і виду? За допомогою категорії часу людина ділить весь навколишній світ на три сфери досвіду: 1) досвід, що безпосередньо входить у сферу сприймається почуттями та усвідомлюваною дійсності, або (present від лат. praesens — mo, що перед почуттями); 2) досвід, що зберігається як пам’ять про те, що пройшло повз наших почуттів, або минуле (past); 3) досвід, який передбачається на підставі наявних знань, або майбутнє (future). Тут дуже важливо засвоїти, що на відміну від англійської мови в російській немає однозначної відповідності між цими поняттями і так званими формами дієслова. Розглянемо як приклад наступну ситуацію.

Папа деякий час тому поїхав у відрядження. Вова в своїй кімнаті вчить уроки, мама на кухні готує вечерю. Лунає дзвінок у двері. Хлопчик відкриває двері і, побачивши батька радісно повідомляє: «Мама, тато приїхав!»

У будь-якій шкільній (і не тільки шкільної) граматиці буде позначено, що приїхав (в даному випадку) — форма минулого часу доконаного виду означає дію, що мало місце в минулому і завершилося до моменту мовлення. Це традиційний підхід, до якого всі говорять російською мовою звикли (тим більше, що це знання, яким ніхто з нас ніколи на практиці не користується: адже ми всі засвоїли рідну мову, включаючи граматику, в дитячому віці, коли ще й гадки не мали ні про час, ні про вигляді, ні про інших тонкощах граматичної науки). Але при вивченні англійської як іноземної такий підхід нас більше не влаштовує, так як не дозволяє співвіднести те, що ми знаємо про рідною мовою, з тим, що знаходимо в іноземній. Когнітивний підхід орієнтує на те, щоб відповісти на питання: «А що саме повідомляє хлопчик мамі?» В цьому випадку його вигук інтерпретується так: «Я бачу тата. Починаючи з деякого моменту в минулому, я його не бачив, тобто його вдома не було, так як він поїхав у відрядження. Тепер тато знову тут, значить, приїхав (логічний висновок, заснований на фонових знаннях хлопчика)». Іншими словами, сенс вигуки хлопчика такий: «Тато знову вдома (я його знову бачу)». Але ж це даний час. І в англійській мові, де відповідність між часовими поняттями і часовими формами дієслова набагато більш послідовно, ніж в російській, звичайно ж, вжита форма теперішнього часу. Інше питання, яка з чотирьох можливих: Simple, Progressive, Perfect або Perfect Progressive? І тут на допомогу приходить правильне (тобто когнітивне) розуміння категорії виду.

За допомогою категорії виду людина розмежовує знання з їх джерела: ми знаємо про щось, тому що бачили (чули, відчували і т. п.) це самі, і ми знаємо про щось, тому що це знання було передано нам у готовому вигляді (хтось сказав, прочитали про це, дізналися в школі і т. п. — можливості тут найрізноманітніші). Це розходження дуже важливо, і у повсякденній діяльності ми враховуємо його на підсвідомому рівні. Всім нам добре відома приказка «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Сенс її в тому, що побачене на власні очі, як правило, не піддається сумніву, тоді як знання, отримане з чужих рук, не завжди обов’язково достовірно. У цьому зв’язку подивіться, що вийде, якщо в наведеній вище ситуації хлопчик замість доконаного виду дієслова споживе недосконалий: «Мама, тато приїжджав!». Хоча формально це висловлювання граматично правильне, в нашій ситуації він не може бути застосована, тому що так не говорять. А не так кажуть, тому що приїжджав не містить в собі вказівки на те, що в момент висловлювання хлопчик бачить тата, тоді як форма приїхав така вказівка містить.

Відмінність української мови від англійського полягає в тому, що в російській подібного роду значеннєві відмінності дуже часто передаються не спеціальними формами дієслова, а контекстом. Порівняйте наступні приклади: Іван курить, незважаючи на застереження лікарів; Дивись, Іван знову курить, незважаючи на застереження лікарів. У першому випадку мова йде про те, що ми знаємо про Івана, при цьому зовсім не обов’язково, щоб Іван був у нас перед очима; він взагалі не може бути в іншому місті, навіть в іншій країні. У другому випадку мова йде про те, що ми безпосередньо спостерігаємо: на це прямо вказує дієслово дивись. В англійській же мові все набагато простіше, тому що там ці смислові відмінності передаються спеціальними (видовими) формами дієслова: Simple Progressive, відповідно. Зазначимо, що термін вигляд походить від дієслова бачити (який етимологічно пов’язаний з лат. videre — бачити і грецьким eidos — те, що, мабуть).

Але ми говорили про два типи знання, яким відповідають два види: одне знання має певний джерело інформації (наприклад, хлопчик у приводившемся прикладі), а інший невизначений джерело (наприклад, говорячи Іван курить, я не даю зрозуміти, звідки мені про це відомо). А форм англійського дієслова — чотири. Чому так багато?

Та тому, що ситуації, коли ми говоримо про те, що безпосередньо спостерігаємо, можуть істотно відрізнятися, в залежності від того, що саме ми бачимо (чуємо тощо). Коли я кажу: «Дивися, Іван знову курить, я маю можливість спостерігати сам процес куріння (він тримає в руці сигарету, підносить її до рота, втягує дим і потім випускає його дію, взагалі-то кажучи, безглузде і шкідливе). Але якщо мама, зустрічаючи Івана, відчуває виходить від його одягу запах тютюнового диму і питає: Ти знову курив?, вона задає питання, грунтуючись на тому, що сприймає в момент мовлення (в даному випадку органами нюху), і це, звичайно ж, даний час. Але самої дії куріння вона не спостерігає, її сприйняття доступні лише певні ознаки, що говорять про те, що Іван курив. Для вираження цього когнітивного змісту в англійській мові існує своя, особлива форма дієслова — Perfect. Ця форма вживається тоді, коли ми порівнюємо те, що бачимо, з тим, що було до цього (наприклад, вранці від Івана не пахло, а тепер пахне тютюном — значить, курив). Нарешті, можливі випадки, коли ми говоримо про безпосередньо спостережуваний дії і при цьому одночасно порівнюємо те, що ми бачимо, з тим, що бачили в якийсь момент (або в якісь моменти) до цього. Наприклад, я бачу, що Іван зараз курить, але я також бачив його кращим і до цього, протягом усього дня. В такому випадку відбувається об’єднання двох форм, що виражають різні когнітивні смисли, і ми отримуємо дуже не улюблену багатьма учнями форму Perfect Progressive, хоча насправді це не просто, а дуже просто.

Наведені (природно, в дуже стислому вигляді) пояснення когнітивного змісту англійських дієслівних форм можна підсумувати у вигляді дуже простого алгоритму, який дозволяє практично безпомилково вибрати правильну форму дієслова.

Алгоритм вибору видо-часової дієслівної форми:

 • Виріши для себе, до якого часу відноситься те, що ти збираєшся сказати (Present, Past, Future).
 • Виріши для себе, про що ти збираєшся сказати про те, що бачиш (бачив, побачиш), або про те, що знаєш (знав, будеш знати).

  • Якщо про те, що бачиш, запитай себе: «Що я бачу?»

   • Бачу сама дія → Застосуй форму Progressive
   • Бачу ознаки (сліди) дії → Застосуй форму Perfect
   • Бачу сама дія і порівнюю те, що бачу зараз, з тим, що бачив до цього -> Застосуй форму Perfect Progressive
  • Якщо про те, що знаєш (неважливо звідки) → застосуй форму Simple

Цей алгоритм як складова частина методики навчання граматичних форм англійського дієслова описано в навчальному посібнику «Англійська дієслово. Нова граматика для всіх» (Кравченко А. В. (ред.), Іркутськ, 1999).

Більш того, когнітивний підхід до англійських часів дозволяє наочно побачити, що ніяких так званих винятків щодо вживання дієслів різних груп в тих чи інших граматичних формах не існує. Так, будь-дієслово (наприклад, see, know, remember, like тощо) може бути ужитий у формі Progressive, просто потрібно знати, коли це можна і потрібно зробити, а коли — не можна. Стає зрозумілим простий принцип, що визначає вибір мови пасивного або активного застави; тим більше що цей принцип точно такий же, як і в російській мові.

Коротше кажучи, виявляється, що нічого складного і незбагненного в системі граматичних форм англійського дієслова немає. Як показує практика, думаюча людина (неважливо, школяр, студент або дорослий) засвоює значення і функції англійських часів за короткий термін. Інше — справа техніки, тренування учнів у вживанні самих форм і автоматизації алгоритму вибору.