В сучасному світі вже неможливо уявити собі ефективний бізнес без міжнародного співробітництва, міжнародної комерції і міцних партнерських зв’язків між компаніями з різних держав. Відповідно, неможливо уявити собі успішного бізнесмена без знання англійської мови, і не просто легкодоступною розмовної мови – ділової англійської. Ділова мова характеризується досить вузькою сферою вживання, і тому навіть ті, хто володіє англійською лише на базовому рівні, без проблем освоять бізнес англійська для ведення ділової переписки, організації телефонних переговорів або комерційних презентацій.

Початок кар’єри в міжнародному бізнесі: складаємо резюме англійською

В англомовній бізнес-культурі розрізняють резюме двох видів: власне resume і його більш детальний варіант – Curriculum vitae, або CV. В інтернеті можна знайти безліч зразків документів обох типів. Як правило, для вступу на роботу в престижну компанію достатньо скласти resume – коротку довідку про освіту, досвід роботи, придбаних навичках і уміннях. CV – більш докладний документ; він містить детальну інформацію про професійні успіхи, досягнення в науці, публікаціях, нагороди, вчені ступені. Оформлювати CV заздалегідь має сенс тільки в тому випадку, якщо Ваша посада буде пов’язана з науково-дослідницької, викладацької або творчої діяльністю. В інших випадках потенційний роботодавець може вимагати CV з власної ініціативи – будьте готові розширити resume і додати перелік своїх академічних досягнень.

Строго кажучи, зміст резюме англійською приблизно дублює звичні російськомовні резюме. Існує лише кілька відмінностей.

Насамперед, на початку документа не ставиться слово «resume». Починайте відразу з вказівки імені та прізвища (по батькові вказати можна, але необов’язково), наприклад: Roman Petrov. Далі йдуть контактні дані, починаючи з поштової адреси. Адреса починається з найменших значень: назви вулиці, номери будинку та квартири. Тільки потім при необхідності записують місто, країну і поштовий індекс. Наприклад:

Roman Petrov
Suvorova, 150, apt. 34
Краснодар, 350063.
(867) 000-00-00
romanpetrov@gmail.com

Далі можна вказати особисті дані, якщо вони потрібні роботодавцю. Розділ так і називається – Personal Data. Він звичайно включає дату народження, сімейний стан та інформацію про дітей. Наприклад:

Date of birth: 05/26/1980 (не забуваємо, що на першому місці вказується місяць, а не число).
Marital status: single.

Цікавий пункт резюме англійською – Objective. Дослівно він передбачає вказівку мети, з якою Ви влаштовуєтеся саме на цю роботу. Тут уточніть сферу діяльності (припустимо, Logistics) і перелічіть Вас цікавлять посади.

Логічно розташувати нижче відомості про освіту, хоча при бажанні можна змінювати блоки інформації місцями. Дані краще вказувати в хронологічному порядку, розбиваючи їх при цьому на основну і додаткову освіту.

Education and Qualifications

Basic:
2001-2006: Kuban State University
Psychology Department
Psychologist

Additional:
2006: Professional Education Center
Computer Operator – Certificate

Потім слід самий важливий інформаційний блок – досвід роботи. Найчастіше він називається Work Experience, хоча існують деякі варіанти: History Work, Professional Experience, просто і лаконічно – Experience. В резюме англійською цей пункт оформляється так само, як і в російськомовному документі: час роботи, компанія, посада, основні обов’язки:

2007-2012: Infora Inc., Logistics Manager, delivery monitoring and shipment database maintenance

В розділі «Навички» не забудьте вказати рівень володіння іноземними мовами (Languages: Англійська (Upper-Intermediate)), персональним комп’ютером та офісними програмами. Важливі й особистісні якості та навички:

customer service skills – вміння працювати з клієнтами;
organizational planning – навички організаційного планування;
excellent oral communication skills – відмінні навички усної комунікації;
expertise in human relations – знання управління персоналом.

Нижче можуть дотримуватися такі пункти, як «Awards» («Нагорода»), «Publications» («Публікації»), «References» («Рекомендації»). Можна вказати, що рекомендації Ви можете надати на вимогу роботодавця («available on request»).

Успішна ділова переписка англійською

Бізнес-кореспонденція англійською мовою нескладна, і початківці працівники дарма побоюються складати ділові листи. Головне – дотримуватися традиційних правил і призвичаїтися використовувати стандартні звороти ділового мовлення.

Формулювання звернення до читача, як і прощання з ним, залежить від того, чи знайомий Вам адресат чи ні. Якщо ні, то звертатися письмово до нього слід у множині («Dear Sirs») або через прийменник «or» («Dear Sir or Madam»). Якщо ж Ви точно знаєте ім’я адресата, звернення приймає відповідний вид: “Dear Mr., Mrs., Miss». При написанні листа до жінки краще використовувати скорочення «Ms», особливо, якщо Ви не впевнені в її сімейний стан.

В якості вступу можна використовувати наступні стандартні фрази:

Thank you for your letter… – Дякуємо за Ваш лист…
Further to your latest request / e-mail… – Відповідаючи на Ваш запит / повідомлення електронною поштою…
With reference to your e-mail… – Щодо Вашого листа…

Для зазначення причини написання листа можна користуватися простою фразою «I am writing to…» і підставляти потрібні дієслова. Наприклад, «Я пишу Вам, щоб довідатися про…» – «I am writing to inquire…».

Ділове листування англійською має важливий ключовий момент: у ній широко застосовуються модальні дієслова, умовний спосіб. Приклади їх використання можна знайти в таких поширених фразах, як:

I would be delighted if you could… – Я був би радий, якби Ви змогли…
We would like to inform you… – Ми хотіли б повідомити…
Could you possibly… – Не могли б Ви…

Додаток до листа (enclosure) описується наступними фразами:

We enclose… – До листа додається… (дослівно «Ми докладаємо»)
Attached you will find… – У додатку Ви знайдете…

Підпис, як і привітання, оформляється в залежності від того, чи знайомий Вам адресат. В цьому плані ділове листування англійською носить більш особистий характер, ніж бізнес-кореспонденція російською мовою. Стандартний варіант – фраза «Щиро Ваш» може звучати як «Yours faithfully» (якщо адресат невідомий) або як «Yours sincerely» (якщо точно відомо ім’я). Нейтральна підпис передбачає використання виразу «З повагою…», наприклад «Kind(est) regards».

Ділова англійська широко застосовується і при відправленні повідомлень електронною поштою. Особливість полягає в стислості: чим лаконічніше Ваш e-mail, тим зручніше для партнера по бізнесу. Пам’ятайте про принцип «KISS»: «Keep It Short and Simple», і відповідайте на листи вчасно. Електронна пошта використовується для ведення активного листування, і чим швидше Ви відповідаєте на повідомлення, тим більше адресат буде цінувати співпрацю з Вами.

Ділова англійська в телефонних переговорах

Призначення бізнес зустрічей, обговорення умов співпраці, уточнення питань, що виникають по мірі розвитку ділових зв’язків – все це відбувається за допомогою телефонного зв’язку. Крім стандартного ділового етикету існує ряд загальноприйнятих фраз, які широко використовувалися в телефонних переговорах англійською мовою.

«Телефонний» ділова англійська лаконічний і порівняно простий стосовно граматики. Якщо у Вас ще недостатньо досвіду, щоб вільно розмовляти іноземною мовою з бізнес-партнерами, запишіть ключові фрази на папері і потренуйтеся в їх вимові завчасно.

На початку ділової розмови (як, втім, і звичайної бесіди) слід представитися і уточнити, з ким Ви маєте справу, або просто привітати співрозмовника:

Hello, I am… – Здрастуйте, це…
Good afternoon, my name is… – Добрий день, мене звуть…
I’m calling on behalf… – Я представляю (компанію)…
May I speak to… – Можна поговорити з…

Далі можна перейти безпосередньо до обговорення нагальних питань.

We’re calling to arrange an appointment… – Ми хотіли б призначити зустріч…
Which day do you have in mind? (Which day would be convenient for you?) – Яку дату Ви вважаєте зручною?
We are available today. – Сьогодні ми вільні.
This sounds good/convenient/excellent/great. – Відмінно.
We can confirm Tuesday at ten a.m. – Отже, ми зустрічаємося у вівторок о десятій ранку.

Буває і так, що потрібний співрозмовник не може підійти до телефону. Тоді знадобляться наступні формулювання:

Could you please tell him/her… – Передайте йому, будь ласка…
Sorry that we have troubled you. – Вибачте, що довелося Вас потурбувати.
Thanks, we’ll call back later. – Ми зателефонуємо, спасибі.

Як пройти співбесіду англійською мовою

Менеджери різних компаній підходять до питання проведення співбесіди по-різному, так що не дивуйтеся, якщо в організаціях схожого профілю з Вами будуть розмовляти про абсолютно різні речі. Втім, можна виділити більш чи менш загальні риси. Так, перша стадія співбесіди англійською мовою при прийомі на роботу в іноземну компанію зазвичай починається зі встановлення контакту і називається «breaking the ice». Швидше за все, Вам поставлять самі прості запитання. Наприклад:

How are you? – Як поживаєте?
What do you think, how’s the weather today? – Як Вам сьогоднішня погода?

Відповідаючи, пам’ятайте, що ділова англійська завжди передбачає стислість і ємність, тому не варто докладно відповідати на контактоустанавливающие питання. Після стандартного «i’m fine» обов’язково додайте «thank you».

На наступні запитання про освіту та досвід роботи за фахом можна відповідати, орієнтуючись на відповідні пункти свого резюме англійською. Про закінчену освіту кажуть минулого часу (Past Simple): «I graduated from Moscow State University in 2006». Якщо ж під час вступу на роботу Ви все ще є студентом будь-якого освітнього закладу, висловіть це в Present Continuous: «I am відвідують Moscow State University». Теперішній тривалий час вживається також для позначення роботи в компанії, де Ви є співробітником на даний момент. Щоб додатково вказати на період роботи, застосовуйте Present Perfect Continuous: “I have been working at Sales, Inc. for three years as a transportation specialist».

Будьте готові відповісти на наступні питання рекрутера:

Why are you interested in working with us? – Чим Вас приваблює робота в нашій компанії?
What are your professional objectives (goals)? – Які Ваші цілі в обраній сфері діяльності?
What are your most important professional accomplishments? – Розкажіть про Ваших найбільш важливих професійних досягненнях.
Why did you quit your previous job? – Чому Ви залишили попереднє місце роботи?
What are your standards of success? – Що Ви розумієте під успіхом?

Часто менеджери і керівники заохочують відповідні питання. Буде не зайвим поцікавитися Вашими майбутніми обов’язками і клієнтурою:

What kind of responsibilities will I have? – Які у мене будуть обов’язки?
Who will supervise me? – Хто буде мною керувати?
Who are your clients? – Хто є Вашими клієнтами?

Бізнес англійська на презентаціях і ділових зустрічах

Новому співробітнику іноземної організації, швидше за все, навіть телефонні переговори та ділове листування англійською здадуться жорсткими завданнями. Що вже казати про проведення презентації або ділової зустрічі, від якої, можливо, залежить успіх подальшої співпраці з впливовими партнерами? Хоча виступ перед аудиторією – достатній привід понервувати, не варто хвилюватися заздалегідь і уявляти собі страшні сцени невдачі. Саме на зустрічі або презентації Вам знадобиться освоєний раніше ділова англійська, на якому Ви зможете швидко відповідати на питання і успішно утримувати увагу аудиторії.

Основна складова Вашого успіху – ретельно підготовлений доповідь. Обов’язково дотримуйтеся встановленого регламенту, щоб слухачам не набридло слухати Вашої мови, і неодмінно випишіть головні тези на спеціальні картки. Неприйнятно читати доповідь – його необхідно представляти, розповідати аудиторії, звертаючи увагу на найбільш важливі пункти. Вам допоможе ряд типових фраз.

Good afternoon, ladies and gentlemen… – Добрий день, шановні слухачі…
I would like to present you… – Я хотів би Вам представити…
Please feel free to ask questions. – Не соромтеся задавати питання.
First I would like to take a look at… – Спочатку я хотів би звернути Вашу увагу на…
Following that we should discuss… – Після цього слід було б обговорити…
Lastly I would like to talk about… – В підсумку я хотів би висвітлити…
To sum up the main points… – Підбиваючи підсумки…
If I understand your question correctly, you are asking about… – Якщо я вірно розумію Ваше запитання, Ви цікавитеся…

Буде не зайвим повторити базові правила використання модальних дієслів, так як саме на них будується сучасна ділова англійська мова. Будь то презентація, розмова по телефону, ділова переписка або складання резюме англійською, Вам знадобляться знання в області англійської граматики і стилістики. Вивчайте англійську мову із задоволенням – і Вам не здасться страшним навіть виступ перед великою аудиторією.